អបអរសាទរក្នុងឱកាសទិវារំឭកគុណម្តាយ

កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូបានដឹកនាំសិស្សានុសិស្ស បង្ហាញនូវសកម្មភាពនៅសាលាក្នុងការដឹងគុណ ក្តីគោរពស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកម្តាយ និងមានការកសាងវត្ថុអនុស្សាវរីយ ជូនដល់លោកអ្នកស្រី អ្នកអាណាព្យាបាលដែលជាអ្នកមានគុណជាទីស្រឡាញ់ប្រកបដោយទឹកចិត្តស្មោះសរ។

 

តំណរភ្ជាប់កាន់ Facebook Page: https://www.facebook.com/ais.mjqeducation/posts/pfbid02myqeh2euKvd8Veona5LHfpnKWRxpcKK6ptKgHBvMuZSKivxyZD6HPW4jyUJdPXD8l